Politika zasebnosti

Splošni pogoji poslovanja veljajo za dejavnost in storitve spletne trgovine www.trgovina-junior  v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov, veljavno zakonodajo o elektronskem poslovanju, veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov ter s priporočili TZS.

Spletno trgovino Junior upravlja podjetje Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p., Plač 24a, 2201 Zg. Kungota. 

OSEBNI PODATKI

Podjetje Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p. v spletni trgovini zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: priimek in ime, ulica in hišna številka, kraj, država, GSM številka, uporabniško ime (e-naslov) in geslo.

Obdelava in hramba podatkov

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p. lahko pridobljene podatke obdeluje za lastne potrebe do ugovora ali preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v uporabniškemu računu.

Pravice posameznika

Uporabnik spletne trgovine lahko kadarkoli od upravljavca osebnih podatkov zahteva, da preneha obdelovati zgoraj navedene podatke. Prav tako lahko posameznik od upravljavca zahteva izpolnitev naslednjih pravic: 

   Posamezna zahteva za izpolnitev pravic se obravnava individualno, upravljavec v zakonsko ustreznem roku posamezniku pošlje odgovor z obrazložitvami.

   Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov lahko kontaktirate na info@trgovina-junior.si. Veljavnost splošnih pogojev: od 1.1.2023 do spremembe oziroma preklica.

   V kolikor se posameznik z informacijami o obdelavi osebnih podatkov in obrazložitvijo, ki jo je prejel od spletne trgovine Junior ali pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov ne strinja oziroma je bil prekoračen zakonsko ustrezen rok za odgovor, lahko vloži pritožbo pri nadzornem organu. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ Informacijski pooblaščenec.

   Obveščanje in odjava od e-novic

   Uporabnik se lahko naroči tudi na prejemanje e-novic in se od njih kadarkoli odjavi tako, da svojo odjavo sporoči na e-naslov info@trgovina-junior.si