Reklamacije in vračila

GARANCIJSKI ZAHTEVKI IN REKLAMACIJE

Morebitne zahtevke v zvezi z uveljavljanjem garancije iz naslova reklamacije in pridobitev dodatnih informacij o izdelkih, prosimo, sporočite pisno na naslov

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva ulica 22

9220 Lendava ali

na elektronski naslov oddelka reklamacij:  oddelek.trgovinajunior@gmail.com

ali na mobilni telefon 051 219 853.

V primeru, da ste prejeli paket poškodovan med transportom, le-tega takoj reklamirajte vašemu dostavljalcu in tudi nas obvestite na e-naslov oddelek.trgovinajunior@gmail.com

Če ste prejeli napačen izdelek:

- pošljite ga na naše stroške preko Pošte Slovenije ali preko dostavne službe GLS, s katerima imamo sklenjeno pogodbo, na naslov:

AR-AL NET d.o.o., TRGOVINA JUNIOR, Notranja ulica 31, Čentiba, 9220 Lendava.

Izdelek Vam bomo zamenjali ali povrnili vaš denar. Seveda bomo mi pokrili stroške pošiljanja novega artikla.

Reševanje reklamacij iz naslova garancije z otroških vozičkov in izdelkov večjih dimenzij

Morebitne garancijske zahtevke - reklamacije otroških vozičkov ter pohištva se rešujejo le osebno, v eni izmed poslovalnic Junior (BTC City Ljubljana, hala A, kletna etaža, ali Maribor, Ljubljanska ulica 85).

Potrošnik pred prihodom v poslovalnico prijavi zahtevek iz naslova garancije na elektronski naslov podjetja za reševanje reklamacij: oddelek.trgovinajunior@gmail.com (ali na tel. št. 051 219 853).

Podjetje potrošnika, najkasneje v treh delovnih dneh, obvesti v elektronski obliki in sporoči prvi razpoložljiv datum možnosti dostave in obravnave zahtevka.

Del, ki ga potrošnik reklamira, dostavi v njemu najbližjo poslovalnico, kjer se določi način odprave napake oziroma način reševanja reklamacije. 

Garancija nakupa

Izdelek ima garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna le ob upoštevanju navodil, navedenih na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Proizvajalec je v skladu z zakonom kupcu dolžan zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega blaga. Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu. Kupec lahko uveljavlja garancijo s priloženim garancijskim listom in računom, izdanega s strani prodajalca.

Proizvajalec je dolžan opraviti garancijsko popravilo v 45 dneh od prejema blaga, v nasprotnem primeru mora artikel zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim artiklom.

Kupec lahko garancijo uveljavlja tudi pri prodajalcu, vendar tudi v tem primeru velja določilo iz prejšnjega odstavka.

Vračilo blaga v garanciji se opravi v skladu s pogoji, ki jih je proizvajalec navedel v garancijskem listu. V tem primeru stroškov vračila blaga ne krije kupec.

Odstop od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe sklenjene na daljavo, to je od spletnega nakupa.

Odstopni rok poteče 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik oziroma, v primeru delne izdobave posameznih kosov blaga iz enega naročila rok potečete 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnjem kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik oziroma, v primeru delne izdobave posameznih kosov blaga iz enega naročila rok potečete 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnjem kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik. Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje AR-AL NET d.o.o., Kranjčeva ulica 22, 9220 Lendava, e-naslov: info@trgovina-junior.si o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). Ne glede na obliko odpovedi mora potrošnik podjetju predložiti kopijo računa. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Potrošnik blago vrne ali izroči podjetju, ki je potrošniku blago dostavilo, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o dostopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.

Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Obrazec za uveljavitev pravice potrošnikov do odstopa od pogodbe sklenjene na daljavo.

OMEJITVE PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE

Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži, saj v nasprotnem primeru potrošnik odgovarja za znižanje vrednosti oz. škodo, ki jo s tem povzroči podjetju.

Stvarna napaka

Napaka je stvarna, če:

·         če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

·         če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

·         če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

·         če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.


  Primernost izdelka za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

  Uveljavitev stvarne napake

  Potrošnik lahko uveljavlja stvarno napako, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh (2) mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, vendar najkasneje v roku dveh (2) let, odkar je bila stvar izročena. Reševanje reklamacij bo potekalo v skladu z določili
  Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPOT).

  Obrazec za uveljavitev stvarne napake.pdf


  ·         če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

  ·         če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

  ·         če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.